Grahok,Apnar boyosh koto?Prai ki shordi hoi?Dhulabali,thanda eriye cholun,nak porishkar rakhun.Doctor er poramorsho niye Anti-histamin group er upojukto oshudh nite paren.Ki theke apnar allergy hoi dekhun, ta eriye cholun.Lobon diye gurgle korun,lebu cha modhu diye khan,ada cha,gorom pani khan.Thanda khabar khaben na.

পরিচয় গোপন রেখে ফ্রিতে শারীরিক, মানসিক এবং লাইফস্টাইল বিষয়ক যেকোনো প্রশ্ন করতে পারেন Maya অ্যাপ থেকে। অ্যাপের ডাউনলোড লিঙ্কঃ http://bit.ly/38Mq0qn


প্রশ্ন করুন আপনিও